O nas

  • Organizujemy spotkania - byś lepiej poznał Boga, w którego wierzysz.
  • Pomagamy ubogim, bezdomnym – by także oni doświadczyli dobroci Boga przez nas.
  • Zajmujemy się dziećmi, aby mogli na swoich spotkaniach nauczyć się drogi Bożej.
  • „Pouczaj dziecko w drodze, którą ma iść, a gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej.”
Prz 22,6
Pokazujemy drogę życia – do której przeznaczył nas BógJeśli chcesz się przyłączyć jako wolontariusz zapraszam.

Sebastian Lesik