Blog

Bóg działa - uzdrawia, wysłuchuje modlitw

Oddajmy razem Bogu Chwałę

2022 r. Modlitwa - i Bó działa: Guz rak - zniknął - potwierdzone w szpitalu. . Po operacji nogi wysłuchana modlitwa - osoba bez środków przeciwbólowych, 3 kolana inne uzdrowione.  ...