O nas

Jesteśmy Stowarzyszeniem „Wspólnota Chrześcijańska Jezus Chrystus w Centrum”

Naszym celem jest:

  1. Głoszenie Ewangelii rozumianej jako drogę do trwałej zmiany sytuacji życiowej człowieka i otaczającego go środowiska.
  2. Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza w zakresie upowszechniania idei chrześcijańskiego rozwoju duchowego opartego na Biblii.
  3. Upowszechnianie muzyki o tematyce chrześcijańskiej.
  4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i organizacji chrześcijańskich
  5. Propagowanie postawy chrześcijańskiej w życiu codziennym.
  6. Promocja i organizacja wolontariatu uczestniczącego w realizacji działań Stowarzyszenia.
  7. Pomoc materialna i niematerialna osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
  8. Organizacja szkoleń, konferencji, sesji naukowych, kursów edukacyjno-informacyjnych dla osób zainteresowanych skutecznym wdrożeniem do życia codziennego praw Bożych zapisanych w Biblii.